Ekspert: kõrgid, ebarealistlikud ja jäigad juhid on pikas plaanis harva edukad

John C. Maxwelli raamatust «Liidrite kuldaväärt tarkus» leiab arukaid juhiseid, kuidas olla parem liider, juhtida oma elu ja äri, olla ühendaja ja elada nii, et sa ei töötaks päevagi oma elust. Avaldame Maxwelli nõuanded iseenda paremaks juhtimiseks.

Õpi järgimist

Piiskop Fulton J. Sheen ütles: «Tsivilisatsioon on alati ohus, kui käsuõiguse saavad need, kes pole kunagi õppinud kuuletuma.» Ainult see, kes on hea järgija, teab, kuidas teisi hästi juhtida. Hea juhtimine eeldab selle maailma mõistmist, milles järgijad elavad. Sa mõistad inimesi, sest oled kõndinud nende kingades. Tead, mida tähendab olla meelevalla all ja tajud, kuidas seda õigesti rakendada. Seevastu juhid, kes pole ise kunagi olnud head järgijad ega meelevallale allunud, kipuvad olema kõrgid, ebarealistlikud, jäigad ja autokraatlikud. Kui see on sinu juhtimisstiil, tuleb sul sügavamalt endasse vaadata. Sellised juhid on pikas plaanis harva edukad. Nad võõrduvad oma järgijatest, kolleegidest ja juhtidest. Õpi alluma teiste inimeste juhtimisele ja sa muutud enam alandlikumaks – ja paremaks – juhiks.

Õpi enesedistsipliini

Räägitakse, et Preisi Friedrich Suur kohtas ühel päeval Berliini äärelinnas kõndides üht väga vana meest, kes kõndis risti vastupidises suunas.

«Kes sa oled?» küsis Friedrich oma alamalt.

«Ma olen kuningas,» vastas mees.

«Või kuningas!» naeris Friedrich. «Ja mis kuningriigi üle sa siis valitsed?»

«Iseenda üle,» kõlas uhke vana mehe vastus.

Me kõik oleme omaenda elu monarhid. Meil on vastutus valitseda oma tegude ja otsuste üle. Selleks et teha järjepidevalt häid otsuseid, astuda vajadusel õigeid samme ning hoiduda väärsammudest, on vaja iseloomu ja enesedistsipliini. Vastasel korral on tagajärjeks enesekontrolli kaotus – ütleme asju, mida pärast kahetseme, kaotame häid võimalusi ja uputame end võlgadesse.

Kui oleme rumalad, tahame võita tervet maailma. Kui oleme targad, tahame võita iseennast. See algab sellest, et me teeme, mis on õige, vaatamata sellele, kuidas me end seejuures tunneme.

 

Harjuta kannatlikkust

Juhid kipuvad olema kannatamatud, nad vaatavad ette, mõtlevad ette ja tahavad liikuda ees. Ja see võib olla hea. Olla samm teistest ees teebki sinust liidri, kuid vähe väärtuslikke asju tuleb elus kiiresti. Ei ole olemas sellist asja nagu silmapilkne silmapaistvus või kohene küpsus.

Juhid peavad meeles pidama, et juhtimine ei tähenda seda, et finišijoon ületatakse esimesena. See tähendab viia inimesed koos sinuga üle finišijoone. Sel põhjusel tuleb juhtidel teadlikult tempot aeglustada, jääda inimestega ühendusse, värvata juurde neid, kes aitaksid visiooni täita ning hoida oma inimesed liikumises. Seda ei saa teha, kui jooksed oma inimestest liiga kaugel ees.

 

Otsi aruandlussuhteid

Inimesed, kes juhivad iseennast hästi, teavad saladust: nad ei saa ennast usaldada. Head juhid teavad, et võim võib olla hukutav ja nad mõistavad omaenda ekslikkust. Juhina seda tõsiasja eitada tähendab seada ennast ohtu.

Aruandluse puudumine isiklikus elus viib kindlalt probleemideni avalikus elus. Paljudele tundub, et aruandlus on valmisolek selgitada oma tegude tagamaid. Tegelikult algab aruandlus kaua aega enne, kui asi tegudeni jõuab. See algab teiste nõu kuulamisest. Valmisolek otsida nõu ja seda kuulda võtta, on hea näitaja aruandlusvalmidusest. Kui kannad selle eest varakult hoolt – enne konkreetsete sammude astumist -, on sul vähem võimalusi teelt kõrvale eksida. Enamik valesid tegusid tehakse seepärast, et inimesed ei ole hakanud piisavalt varakult kellelegi oma sammudest aru andma.

Iseenda juhtimine tähendab seda, et sa allutad end kõrgema taseme aruandlusele kui teised. Miks? Sest sa vastutad mitte ainult oma tegude eest, vaid ka nende eest, keda juhid. Juhiamet tähendab usaldust, mitte õigust. Seetõttu tuleb meil ennast korda panna varem, kui seda ehk teistelt nõutakse. Peame alati püüdma teha seda, mis on õige. See on võitlus, millest ei saa iial välja kasvada.

Kui Harry Trumanile usaldati Franklin Roosevelti surma järel presidendiamet, andis Sam Rayburn talle isikliku nõu: «Nüüdsest peale on su ümber palju inimesi. Nad üritavad sulle seinad ümber teha, et lõigata sind ära kõigist ideedest peale nende endi omade. Nad räägivad sulle, milline suur mees sa oled, Harry. Kuid meie sinuga teame, et sa ei ole.»

 

NB! John Maxwelli ettekannet juhtimisest saad kuulata 29. jaanuaril iga-aastasel liidrite tippsündmusel, uue ajastu konverentsil LIVE2LEAD: Estonia, kus ettevõtted ja liidrid saavad seekord osaleda ka veebi vahendusel. Ettekanded on eestikeelsete subtiitritega.