Miks tuleks suure potentsiaaliga töötajaid teistmoodi koolitada?

Eduka organisatsiooni salarelv on suure potentsiaaliga töötajad. Nendele tugineb sinu ettevõtte edu ja nad inspireerivad teisi meeskonnaliikmeid oma tulemusi parandama. Kuid kui neid mitte teistmoodi koolitada, jääd neist ilma.

Suure potentsiaaliga töötajaid pole keeruline märgata. Nemad saavad asjadega suurepäraselt hakkama – ja küsivad tööd juurdegi. Nad on alati valmis omal algatusel oma oskusi lihvima, ootamata, et sina neile koolitusi pakuksid. Nad on järjest paremate tulemuste saavutamiseks ja oskuste täiustamiseks tagasisidest huvitatud. Tavaliselt moodustavad nad ligikaudu 3–5% ettevõtte talendibaasist.

Edukad ettevõtted tunnistavad, et kõik töötajad pole ühesugused. Nad tuvastavad suure potentsiaaliga töötajad ja koostavad nende jaoks sihipäraseid liidrikoolitusi.

Suure potentsiaaliga töötajad, keda vormikohaselt ei tuvastata, lähevad kaks korda suurema tõenäosusega mujale tööle. Need mõjukad töötajad soovivad selget karjääriteed või liiguvad tõenäoliselt edasi. Muud suure potentsiaaliga töötajate hulka kuulumise eelised on sageli suurem teadlikkus toimuvast või osalemine otsuste tegemisel, eriülesanded ja eksklusiivsed koolitusvõimalused.

Kõiki töötajaid tuleb kohelda õiglaselt ja erapooletult, kuid mitte võrdselt, kui rääkida koolitamisest. Tegelikkus on see, et mitte kõigil töötajatel pole ühesugust potentsiaali sinu ettevõttes ühtemoodi suurepäraste tulemuste saavutamiseks. Mõned on suurepärased põhitöötajad, kes moodustavad ettevõtte kultuuri selgroo. Teised vajavad oma annete maksimaalseks kasutamiseks ruumi, et lennata, nagu kotkad. Nad soovivad end proovile panna ja neile tuleb anda see võimalus, et nad maksimaalselt panustaksid. Mõlemad on vajalikud. Kuid kumbagi tuleb erinevalt koolitada.

Igale töötajale on edu saavutamise viis kordumatu. Kui koolitada kõiki ühtemoodi, tekitab see ainult frustratsiooni.

On vähemalt kolm põhjust, miks sinu ettevõte ei tohiks koolitada suure potentsiaaliga töötajaid samamoodi nagu põhitöötajaid.

1. See valmistab suure potentsiaaliga töötajatele pahameelt. Suure potentsiaaliga töötajad erinevad sinu põhitöötajatest. See ei põhine väärtushinnangutel, vaid lihtsalt motivatsiooni, oskuste ja võimete tunnistamisel. Suure potentsiaaliga töötajatel on igas organisatsioonis ülitähtis roll. Selle asemel, et sundida inimest olema keegi, kes ta pole, tuleks tuvastada suure potentsiaaliga töötajad ja arendada nad inimesteks, kes nad suudavad olla. Head ettevõtted sunnivad inimesi väljuma nende mugavustsoonist, kuid mitte kunagi tugevustsoonidest.

2. See valmistab põhitöötajatele pahameelt. Mõned põhitöötajad tunnevad end ebamugavalt, kui neid sunnitakse mugavustsoonist väljuma. Kuid suure potentsiaaliga töötajatele on uutesse kõrgustesse sööstmine ja asjade vaatamine uuest vaatepunktist loomulik. Põhitöötajatel on väga tähtis roll ja neid ei tohiks mingil moel kehvemaks pidada. Kuid ka nemad võidavad ja arenevad tänu suhtlemisele suure potentsiaaliga töötajatega. Kui suure potentsiaaliga töötajad lahkuvad, siis lisaks sellele, et jääd ilma oma tipptalendist, pole enam ka kedagi, kes mahajääjaid edule koolitaks. Nende lahkumisel on järjest laienev mõju – ja see pole hea.

3. Oled ise frustreeritud. Sina ja teised sinu organisatsiooni liidrid investeerite rohkesti aega kõigi ühtemoodi koolitamise frustreerivasse läbikukkumisse. Loomulikud võimed pole valik. See on anne. Kui sinu suure potentsiaaliga töötajad või sinu põhitöötajad ei saa, mida nad oma tugevuste mõjusaks kasutamiseks vajavad, siis võib-olla on aeg vaadata üle sinu ettevõtte lähenemine koolitusele, et näha, kas probleem on vaatenurgas.

Mida saad teha? Kui suure potentsiaaliga töötajatelt küsitakse, mida organisatsioonid saavad nende kaasatuse ja pühendumise suurendamiseks teha, siis on esimene vastus: pakkuda selget karjääriteed ja tuge. Lühidalt: nad soovivad selget suunda ja abi, et uutesse kõrgustesse söösta.

See tugi võib olla ettevõttesisene mentorlusprogramm, mis tuvastab kõigepealt suure potentsiaaliga töötajad ja leiab neile siis juhtkonnast sobivad liidrid. Neid saab toetada ka kogenud juhendajate abil, nagu nt The John Maxwell Company meeskonna juhendajad, kes on mitme juhtiva ettevõtte partnerid, pakkudes nende tipptalentidele parimat võimalikku juhtide juhendamist.

The John Maxwell Company meeskonna pikaaegsed juhendajad kasutavad tõestatud raamistikke 5 eestvedamise taset ja 360° eestvedamine ning kohandavad siis juhendamise inimese järgi, luues ideaalse lahenduse suure potentsiaaliga töötajate väärtuse maksimeerimiseks.

Võid klõpsata siin, et lugeda lisa Maxwell’i juhendamissüsteemide kohta ja selle kohta, kuidas neid oma suure potentsiaaliga töötajate koolitamiseks kasutada. Kuid mida sa ka ei teeks, ära sellega viivita. Sinu ettevõte on kotkaste – suure potentsiaaliga töötajate – ligitõmbamiseks palju teinud.

Kui sa nende teistmoodi koolitamiseks midagi ette ei võta, jääd oma tipptalendist kindlasti ilma.

Allikas: The John Maxwell Company