TOP 10 liidrioskust tõelisele juhile

TOP 10 liidrioskust tõelisele juhile

Liidrioskusi saab defineerida mitmeti, kuid John Maxwell kutsub liidriks seda, kes teab teed, kõnnib ise mööda seda ning aitab teistelgi sinna jõuda:  “A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.” Olenemata sellest, keda defineerida liidrina, on neil suur roll ettevõtte eduloos.

Millised omadusel on heal liidril?

1. Ausus

Ausus ja usaldusväärsus on kaks väga olulist faktorit, mis on heal liidril olemas. Kuidas saab eeldada töötajatelt ausust, kui endal seda pole? Liidrid on edukad, kui jäävad kindlaks oma väärtustele ja uskumustele.

 

2. Enesekindlus

Efektiivne liider peab olema piisavalt enesekindel, et panna teisi enda otsuseid järgima. Kui Sa pole enda otsustes ja omadustes kindel, ei järgi Sinu alluvad Sind kunagi. Liidrina pead pakatama julgusest ja näitama seda ka välja, et koguda austust oma alluvatelt. See ei tähenda, et Sa peaksid olema üleliia enesekindel, küll peaksid aga peegeldama teatud määral eneseusku, et Sinu jälgijad usaldaksid Sind nende liidrina.

 

3. Inspiratsioon

Tõenäoliselt kõige raskem ülesanne liidrina on panna teisi Sind järgima. See on võimalik vaid siis, kui innustad oma järgijaid hea eeskujuga. Kui olukord läheb keeruliseks, saavad nad Sind jälgida ja vaadata, kuidas Sina situatsioonile reageerid. Kui lahendad selle hästi, järgnevad nad Sulle. Liidrina peaksid alati mõtlema positiivselt ning see hoiak peaks peegelduma ka Sinu tegudes. Hoia pingeolukorras külma närvi ning motivatsioon kõrgel. Kui suudad inspireerida oma alluvaid, on lihtsad kõik praegused ning tulevased väljakutsed.

 

4. Pühendumus ning kirg

Su meeskond jälgib Sinu käitumist: kui soovid, et nad pingutaksid, pead ka Sina innukas olema. Kui Su kaaslased näevad Sind tegemas rasket tööd, annavad ka nemad endast parima. See aitab teenida austust oma alluvatelt ning tuua uut energiat meeskonda, mis tõstab tootlikkust. Kui nad saavad aru, et Sa pole täielikult pühendunud või motiveeritud, siis on tiimi innustamine väga raske.

 

5. Hea suhtleja

Väga raske on saada meeskonnalt soovitud tulemusi, kui Sa ei edasta selgelt ning arusaadavalt oma visiooni ning strateegiat, kuidas eesmärkideni jõuda. Kui Sa ei suuda oma tiimiga suhelda, ei saa Sinust kunagi head liidrit. Sõnadel on tohutu jõud inimesi motiveerida ning panna neid tegema ka algselt mõeldamatut. Kasutades suhtlust efektiivselt, saavutad paremaid tulemusi.

 

6. Otsustusvõimelisus

Peale selle, et osata vaadata tulevikku, peab liidril olema võimekus ning oskus teha õigeid otsuseid õigel ajal. Vastuvõetud otsused mängivad suurt rolli kollektiivide mõjutamisel. Liider peaks mõtlema pikalt ning põhjalikult enne otsustamist ja lõpuni sellele kindlaks jääma. Enamus liidreid teeb otsuseid iseseisvalt, kuid on väga soovituslik konsulteerida ka teiste võtmeisikute erinevate vaatepunktide saamiseks.

 

7. Vastutus

Rääkides vastutusest, peaksid Sa järgima Arnold H. Glasowi lähenemist: “Hea liider võtab natukene rohkem kui tema osa süüst ja natukene vähem kui tema osa aust.” Vaata, et kõik Su alluvad oleksid vastutavad oma tegude eest. Kui neil läheb hästi, kiida neid selle eest. Kui nad teevad aga vea, pane neid seda mõistma ning töötage koos, et areneda. Pannes neid vastutama, tekib alluvate seas pühendumus oma töösse.

 

8. Delegeerimine ning volituste andmine

Sa ei saa teha kõike õigesti. Liidrina on oluline keskenduda peamistele kohustustele, jättes ülejäänud teistele. Liider peaks selgelt väljendama, et alluvatel on volitused oma ülesannetele parima lahenduse leidmiseks. Oma alluvate mikromajandamine tekitab vastastikuse usalduse kadumise ning mis veel halvem, Sa ei saa keskenduda olulistele probleemidele. Anna oma alluvatele kõik vajalikud ressursid ja tugi, et saavutada eesmärk ning anda neile võimalus tunda vastutust.

 

9. Loomingulisus ja uuendusmeelsus

Mis eristab liidrit järgijast? Steve Jobsi kohaselt on selleks uuenduslikkus. Tänases kiires maailmas peab liider olema nii loov kui innovaatiline samal ajal. Loov mõtlemine ja pidev innovatsioon teeb Sinu tiimi eriliseks.

 

10. Empaatia

Liidritel peab olema empaatiat töötajate suhtes. Kurb tõde on, et enamus liidreid käituvad diktaatorlikult ning jätavad empaatia täiesti kõrvale, mistõttu on neil raske teiste poolehoidu saada. Töötajate muredest arusaamine ning nende valu ja ka rõõmude jagamine on esimene samm tugevaks liidriks saamise juures.

 

Kokkuvõtteks

Tugeval liidril võiksid olla kõik eelpoolmainitud omadused, ilma nendeta on raske läbi lüüa ja järgijaid inspireerida. Liider peab olema eeskujuks, mis nõuab pühendumust, empaatiat, ausust ja kirge. Head suhtlemisoskused ja otsustusvõimekus mängivad samuti olulist rolli liidri edus või läbikukkumises.

Heal juhil aitavad tõeliselt efektiivne olla ja silma paista innovaatilisus, loominguline mõtlemine ja tulevikku suunatud pilk.

 

Starfish Academy